Megabajti

2 septembra, 2014 Komentiraj

Za pogostejše prenašanje, na primer med službo in domom ali fakulteto, so tu bolj kompaktni 2,5-palčni diski, ki jih brez težav s kabli vred skoraj neopazno prenašamo v nahrbtnikih in torbicah, s kapacitetami, ki se bližajo 500 gigabajtom, pa so prav tako primerni za domačo službo, pri čemer je dobro vedeti, da imajo 3,5-palčni diski ohišja, ki imajo precej boljše hlajenje kot manjši bratje. Kadar kapaciteta ni glavno vodilo, si izplača omisliti najmanjše 1,8-palčne diske v ohišjih, ki niso večja od kreditne kartice in gredo tudi v denarnico. chat onlineS kapaciteto tudi do 120 gigabajtov so odlično dopolnilo za prenosne računalnike ali za prenašanje najljubših fotografij, glasbe, filmov in drugih za delo in zabavo nujnih datotek kar v denarnici ali v žepu. Med sabo se zunanji trdi diski ločijo tudi po povezavi z računalnikom. Najbolj konvencionalna je povezava prek vmesnika USB 2.0, ki sicer zagotavlja zgledno hitrost, še vedno pa lahko kopiranje nekaj 100 GB z računalnika na disk in nazaj traja celo večnost, zato ima vedno več zunanjih diskov tudi povezavo firewire in SATA. Slednja je tako ali tako standard sodobnih trdih diskov in večina novih računalnikov ima tudi zunanji priključek SATA, hitrosti prenosa pa so zares divjaške. Tam, kjer pride v poštev več uporabnikov hkrati, obstajajo tudi naprave z mrežno povezavo. Škatlic ob računalnikih z veliko količino bitov je vedno več, ko pa gre za prenosljivost, se njihova doba počasi končuje, saj jih z vedno večjo kapaciteto uspešno prekašajo pomnilniške kartice, ki jih v glavnem srečujemo v digitalnih fotoaparatih in so skupaj z USB-ključi tisti pravi naslednik pokojnih disket. Ne smemo pa pozabiti na prvo pravilo vseh trdih diskov, tudi zunanjih, ki se glasi: nič ni večno.Best vacuum cleaner,Vacuum cleaner reviews,best vacuum cleaner reviews,Best cordless vacuumThe professional company allhomedesignideas provides all the information on Dining Room Design Ideas.Latest SiteGround Black Friday DealHow to hold physical gold in an ira and find the top rated gold ira companies by reading our best gold ira rollover companies reviews Best Silver Top Rated Gold IRA Rollover Company Reviews https://www.youtube.com/watch?v=M55kdt9IGA8 Investing in gold and silver ira with more security. 401k to gold ira rollover for your individual retirement account and the best pensions investment Nouvo Marketing is a Las Vegas SEO company focused on generating new revenue for clients. Click the link to visit them. Need a full service family dentist? Call our dentist Kitchener Ontario 519-893-2790 Special treatment for kids, kid-gloves for adults – Our commitment is to fill the world with beautiful smiles.Anime MerchandiseLooking for AC repair or AC replacement in Oviedo or Winter Park Florida? If so try www.nativeheatandair.com We provide first time discounts on all Air conditioner repairs. Located at 488 E. Chapman Rd. Oviedo, FL 32765

Kategorije:Uncategorized

Tudi fotografija je kulturna dediščina

12 marca, 2014 Komentiraj

Leta 1978 je Društvo fotografov Slovenije prvič priredilo fotografski sejem Fotoantika, ki je do danes že postal tradicionalen, hkrati pa je začel izhajati tudi istoimenski bilten, poljudnoznanstvena publikacija, ki je prinašala prispevke predvsem o zgodovini slovenske fotografije. Med sodelujočimi pisci so bili poleg mag. Mirka Kambiča večinoma fotografi srednje in starejše generacije Anton Demšar, Oskar Dolenc, Sandi Jesenovec, Edi Šelhaus in še nekateri. Do letos je izšlo dvaindvajset številk in zadnjo je prvič uredil dr. Primož Lampič z oddelka za fotografijo v Arhitekturnem muzeju Ljubljana. Z njim smo oživljali zgodovino fotografije na Slovenskem in ugotavljali, kakšen je bil in je odnos do nje.

Slovenci smo se z Janezom Puharjem razmeroma zgodaj vključili v svetovno zgodovino fotografije, z njim pa so povezane tudi prve fotografsko-zgodovinske refleksije. Prvi so o njem pisali Jurij Jarc, Alfons Müller, Frančišek Lampe in drugi. Do 1. svetovne vojne pa so bili prispevki na fotografsko-zgodovinsko temo razmeroma redki in posvečeni predvsem zgodovini fotografskih tehnik, je o začetkih ukvarjanja s fotografijo pri nas povedal Primož Lampič. V času med obema vojnama že naletimo tudi na zavestne slogovne opredelitve in splošne, čeprav krajše preglede fotografskega ustvarjanja. Najpomembnejša pisca sta bila Karlo Kocjančič in Janko Branc, oba člana tedanjega Fotokluba Ljubljana, ki je poleg osrednjega ljubiteljskega združenja predstavljal tudi prvo neuradno slovensko srednjo šolo in akademijo za fotografijo.

Po 2. svetovni vojni je zanimanje za zgodovino fotografije usahnilo oz. je bilo v ospredju objavljanje fotografskih dokumentov iz 2. svetovne vojne. »Civilno« zgodovino fotografije sta obudila predvsem nestorja mag. Mirko Kambič in ing. Stojan Kerbler, oba aktivna fotografa, raziskovalca, arhivarja, kustosa in zbiralca slovenske fotografske dediščine. Sodelovala sta tudi pri ustanovitvi Kabineta slovenske fotografije (KSF) pri Gorenjskem muzeju v Kranju leta 1970, za katerega je dal pobudo Marko Aljančič iz kranjskega Fotokluba Janez Puhar. KSF je bil pravzaprav prvi kustodiat za fotografijo pri nas. Z zbiranjem sodobnejše fotografije in rednim prirejanjem razstav je bil vse do začetka osemdesetih let najživahnejše muzejsko-fotografsko središče v slovenskem prostoru. O zgodovini fotografije so tedaj pisali Marko Aljančič, Aleksander Bassin, mag. Mirko Kambič, Stojan Kerblerin in še kdo. Eden pomembnejših mejnikov pa je razstava Slovenska likovna umetnost 1945–1978, ki sta jo v Ljubljani priredila Moderna galerija in Arhitekturni muzej, fotografijo pa je v pregled vključil in o njej pisal dr. Stane Bernik.

Sodobnejše fenomenološke in semiološke poglede na fotografijo in njeno zgodovino je po oceni Primoža Lampiča slovenski strokovni javnosti predstavljal dr. Jure Mikuž v začetku osemdesetih let, ki je obravnaval predvsem tujo produkcijo in se je kmalu povrnil k splošnim umetnostnozgodovinskim temam.ctairlink made a real revolution in the industry.If you are looking for Insulation then check out this page .In case you’re interested in knowing more info on vintage industrial dining table, stop by http://www.russelloakandsteel.comIn case you’re interested in knowing more info on Barbecue repair, stop by http://bbqrepairdoctor.comBLW Club houses an impressive foray of games in line with recent trends of online slots, SCR888, 12 WIN games etc. We are definitely one of the best online casino Malaysia that provides an amazing bonus upon deposits and loyalty programs. Play with a dozen of live dealers, and you will be surprised with the winnings you can get from our online gaming website. Join us now!learn more for a dependable seller that will give you the Insulation you’re looking for quickly and easily.The professional company nycairportslimo provides all the information on Long Island Limo Service to Manhattan.

Kategorije:Uncategorized

Ljubezen na prvi pogled

24 oktobra, 2013 Komentiraj

»Večer je vedno dosegel vrhunec, ko so napovedali ‘poušter tanc’, ples z blazino. Gre tako, da fant pred dekle postavi blazino, oba poklekneta nanjo in se poljubita. Takrat sem dobila predse kar nekaj blazin, a najbolj sem si zapomnila Edvardov ‘poušter’ in poljub. Tudi drugače sva se takoj ujela v plesu, oba sva se znala že takrat dobro zavrteti,« pravi Ivi. Večera je bilo konec in mladi so šli spet vsak po svoje. Minilo je nekaj mesecev do naslednjega plesa, takrat na idrijski gimnaziji. Bil je maj. Ivi in Edvard sta se znova našla in tokrat sta skupaj preplesala skoraj ves večer. Brez potrdila o črnih kozah. »Čutila sva neko privlačno silo, tudi v plesu sva se dobro ujela. Vem, da sva se že takrat, zelo zgodaj odločila, da se bova poročila v maju, v mesecu, v katerem sva se ponovno našla,« pripoveduje Ivi. Vendar Ivi je bila še gimnazijka v Idriji, Edvard pa je bil že skoraj pri koncu študija v Ljubljani. Mlada zaljubljenca sta si veliko dopisovala, vsako soboto pa sta se srečala v klubu mladih ali na plesu v gimnaziji. Po šestih letih sta se odločila za poroko. Edvard je vmes diplomiral iz ekonomije in se zaposlil v Eti Cerkno, Ivi pa je šla študirat v Ljubljano na pedagoško akademijo. Ker so prijatelji dekle hecali, koliko dolgo misli, da jo bo fant še čakal, se jevpisala samo na dvoletno šolo. Edvard je Ivi zaprosil za roko takoj po njeni maturi in ji poklonil pravi zaročni prstan. Bilo je v maju. Poročila pa sta se 20. maja 1972 v Ljubljani. »Lahko bi se poročila tudi v Idriji na občini, ampak to se nama ni zdelo preveč lepo. Bila je sploh navada, da so se tisti, ki so študirali v Ljubljani, tam tudi poročili. Poroka je bila na Magistratu, kjer je bilo res lepo. Glavno mesto je bilo takrat kar zanimivo,« se nekoliko skrivnostno smeji Ivi, nedvomno bolj komunikativni del para Svetlik.CCR Removals London are on hand for all house removals London professional house removals london Visit our website today and contact us for all of your house removal in London requirements.Visit http://cristandsonscontractors.com to find out more regarding roofer twin falls

Kriterij vračanje kapitala

15 septembra, 2013 Komentiraj

Pod vračanjem kapitala razumemo odplačilo kredita oz. odvzem iz premoženja podjetja s strani lastnika za nepodjetniške (zasebne) namene. Plačilni pogoji za vračanje tujega kapitala so običajno določeni glede na znesek (n.pr. cena za pošiljko blaga je 27.498,30 DE; bančni kredit se vrača v desetih polletnih obrokih po 64.500 DE). Za delno financiranje visoko tveganih projektov (n.pr. igranih filmov, raziskovanja rudnih bogastev) se dajejo med drugim posojila brez dogovora o vračanju (non-recourse loans). Če projekt uspe, prejme posojilodajalec delež od dobička, ki ga projekt prinese. Lastnik podjetja (financer z lastnim kapitalom) je sicer enkrat ali večkrat vložil kapital v premoženje podjetja, ne more pa od podjetja zahtevati vračila določenega zneska, temveč mora počakati, da šele likvidacija podjetja pokaže, koliko bo ostalo zanj. Ima pa možnost, da poskuša svoj lastniški delež pri podjetju prodati še pred njegovo likvidacijo. V tem primeru podjetju ne bo odvzet kapital, saj bo zgolj druga oseba (novi individualni trgovec oz. družabnik) zavzel mesto individualnega trgovca oz. družabnika, ki je izstopil. Razmejitev med lastnim in tujim kapitalom je zadostna le ob kriteriju jamstva. Če je financer ob stečajnem postopku ali poravnalnem postopku oz. insolvenčnem postopku v podjetju ali ob likvidaciji podjetja upravičen do terjatev kot upnik, ne da bi predhodno odstopil od vrstnega reda in če njegove terjatve niso uvrščene kot nadomestilo lastnega kapitala, njegov kapital šteje za tuj kapital. Če pa ima v pravnem smislu slabši položaj kot upniki, ki so v insolvenčnem postopku oz. ob likvidaciji privilegirani, njegov (kreditorjev) kapital šteje za lastni kapital, ker z njim dejansko jamči ostalim upnikom (primer: posojilodajalec v okviru sanacije podjetja odstopi od vrstnega reda; kreditor zagotovi kapital, oblikovan na osnovi nekonvertibilnih obveznic, s klavzulo o podreditvi; družabnik odobri svoji družbi posojilo, ki se v finančni krizi kvalificira kot nadomestilo lastnega kapitala). Osnova te definicije lastnega kapitala,12 ki se orientira po jamstvu, je dejstvo, da razmejitev med lastnim in tujim kapitalom služi za oceno bonitete (kreditne sposobnosti) podjetja s stališča (potencialnega) upnika z nepodrejeno terjatvijo. Drugi upnik, ki je svojo terjatev podredil, ve, da je zato v slabši poziciji od ostalih (tudi prihodnjih) upnikov. S tem, da je terjatev podredil, namerava izboljšati boniteto podjetja — dolžnika, predvsem v fazi sanacije, ali pa pridobiti pravico, ki prvotno pripada le lastnikom podjetja (n.pr. pri dobičku za imetnike pravic, ki izhajajo iz nekonvertibilnih obveznic).

Kokosova potica

16 julija, 2013 Komentiraj

Kokosova potica za odlično sladkanje

Kokosova potica je na prvi pogled precej nenavadna vrsta potice, saj se od klasične razlikuje po barvi. Testo je temno, medtem, ko je polnilo lepe svetle barve. Pri klasični potici je to ravno obratno. Vendar nič za to, saj je kokosova potica sicer izvrstna! Kaj potrebujete za sestavo odlične kokosove potice?

A website like professionalproperties.co.uk will provide you with the highest quality in the industry.In case you’re interested in knowing more info on Tampa painting contractors, stop by http://www.magnumpainting.com
Visit http://prestigecleanupservices.com to find out more regarding maid serviceswalk in bathtubs houstonConnecting people with the top Toronto roofing companiesdallasflooringwarehouse made a real revolution in the industry.The professional company artificialgrasssydney provides all the information on artificial grass.

Testo:

  • 500 g moke

  • 1 + 1/5 kocke kvasa (cca. 50 g)

  • 100 g sladkorja

  • 120 ml mlačnega mleka

  • 50 g temnega kakava

  • 1 žlička soli

  • 3 rumenjaki

  • 120 g stopljenega masla

Nadev:

Preberi več…

Malica

24 junija, 2013 Komentiraj

Za poletne večerje, izlete in počitniške dni, kadar se porabi veliko goriva, so zelo primerni in praktični kruhki z različnimi namazi in oblogami. Glede na sestavine, ki jih zdaj delno nudi poletni biovrt, so zdrava in obenem cenena domača hrana. Osnovo naj predstavlja kruh, pečen iz celozrnske pšenične moke(da ne povzroča mozoljev), ržene ali ajdove moke, ki naj se menja, saj vsebuje vsaka vrsta žita druge snovi. Kruh je lažje prebavljiv, če ni sveže pečen, bolje se da narezati in namazati. Za osnovni namaz nam lahko služi sveže surovo maslo ali pa mešanica 3 delov skute in 1 dela masla. Če je ta nadev presuh, mu primešamo malo sme­tane. Malo ga tudi posolimo. Namazane kruhove rezine potem obložimo z raz­lično solato, zelenjavo, jajčnimi rezinami, zelišči. Čim bolj so ti dodatki sveži in pestri, tem bolj so koristni in razveseljivo sprejeti. Takšni kruhki so lahek, osvežujoč in zdrav obrok, ki ga lahko do­polnjuje kozarček jogurta ali skodelica hladnega čaja iz vrtnih zelišč.

Preprečevanje glavobolov

Prevelika ali premajhna obremenjenost, nesproščene mišice, preveč ali premalo spanja, nezdrava prehrana, hormonske motnje – glavoboli imajo vrsto vzrokov, ki se jih ne da vedno ugotoviti. Kadar niso organski, upoštevajte naslednja pravila: če je le mogoče, se izogibajte sredstev proti bolečinam; poskušajte odkriti vzroke za glavobol; držite se ustaljenega ritma za dnevne obroke hrane; ritem spanja in budnosti obdržite tudi ob koncu tedna; naučite se sprostitvenih tehnik; ukvarjajte se z vztrajnostnim športom; ne poskušajte opraviti vsega dela naenkrat; okoliščin, ki vas jezijo in spravljajo v slabo voljo, ne jemljite preresno; pogosteje si privoščite to, kar vas razveseljuje; izogibajte se vsakodnevnemu razburjanju; vodite dnevnik glavobolov, njihove pogostosti in mogočih vzrokov.

Obleka

14 junija, 2013 Komentiraj

Spomnimo se izreka: Obleka dela človeka. Obleci človeka v odlično oblačilo po najnovejši modi, ostane lahko po obnašanju revež, obleci reveža v obleko, pa bo človek. Zato, ker je bil človek že prej. Pravijo sicer, da močnejši spol nima dosti smisla za modo. Da so moški sicer znali izbrati elegantne, praktične in lepe oblike avtomobilov, ne znajo pa tega storiti za svo­ja oblačila. Sicer pa ne mislimo, da je sodobno oblečen moški poškrobljen gizdalin v cilindru in fraku ali klovn vseh mogočih barv, temveč lepo oblečen moški, s pravo mero okusa za eleganco, predvsem oblečen v preprosta in praktična oblačila. Nekatere ženske se rade oblačijo po zadnji modi. Predvsem želijo posnemati tujo, uvoženo modo. Tako lah­ko opaziš, kako pohajkujejo v širokih dolgih hlačah, na­poleonovih suknjičih, klobukih planšarjev …, kot nareku­je muhasta ekstravagantna moda. Moda je lahko dobra, lepa, praktična ali pa bedasta. Vsekakor so v ženski modi v veljavi hlače, krila, klobuki, toda pri tem pomislimo tudi na to, da se mora vsako oblačilo prilegati liniji, starosti, obrazu, predvsem pa namenu. Na ples in koncert sodijo ena oblačila, za šport in izlete so primerna druga. Mladina je danes precej sproščena glede oblačenja in mode. Mlad fant, ki je videti, kot da bi prišel iz divjine, je sicer lahko posebnost, toda hitro pomisliš, kam spada.

Več na: nogometne napovedi